Szczytowe Stany Wiadomo CI, Tom I: Prze Omowe Techniki OSI Gania Wyj Tkowej Jako CI Ycia (Paperback)

Szczytowe Stany Wiadomo CI, Tom I: Prze Omowe Techniki OSI Gania Wyj Tkowej Jako CI Ycia By Grant McFetridge, Jacquelyn Aldana, James Hardt Cover Image
$40.00
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Witamy w nowej, ekscytuj cej dziedzinie bada nad szczytowymi stanami wiadomo ci Jak mo emy poprawi swoje ycie? Jaki sens ma praktyka duchowa? Dlaczego po uzdrowieniu problemu nadal nie czujemy zadowolenia z ycia? Dlaczego niektorzy funkcjonuj na co dzie bez wi kszego wysi ku, a inni maj zawsze pod gork "? Na ca ym wiecie wci pojawiaj si nowe podej cia w psychologii, duchowo ci, szamanizmie, a tak e w terapii i sposobach poprawy zdrowia psychicznego. Dotychczas wi kszo tych nowatorskich, prze omowych idei powstawa a zupe nie od siebie niezale nie. W niniejszej ksi ce po raz pierwszy wspo pracujemy ze sob dziel c si wynikami naszej pracy. Chcemy da czytelnikowi posmak naszej fascynuj cej wspolnej pracy w dziedzinie, ktora nieustannie si zmienia, a tak e przedstawi nowe odkrycia, syntezy i kontrowersje. Zarowno laicy, jak i profesjonali ci znajd w tej ksi ce porcj wiedzy o niezwyk ym obszarze bada, jakim's szczytowe stany wiadomo ci, oraz o nowatorskich badaniach nad nowymi technikami pozwalaj cymi osi ga wyj tkow jako ycia. W niniejszym tomie, pierwszym z serii, omawiamy najlepsze naszym zdaniem techniki nowej generacji,'s u ce uzyskiwaniu stanow szczytowych, a tak e przedstawiamy nowy model, ktory czy wiedz z dziedziny biologii, psychologii, terapii i duchowo ci w jednolit spojn ca o - Model zdarze rozwojowych dla stanow, do wiadcze i zdolno ci szczytowych.


Product Details
ISBN: 9780973468045
ISBN-10: 0973468041
Publisher: Institute for the Study of Peak States Press
Publication Date: May 1st, 2013
Pages: 338
Language: Polish
 

Situated on the main street of the historic Delaware Riverfront town of New Hope, Pennsylvania, Farley’s Bookshop and its knowledgeable, experienced staff have endeavored to satisfy the literary tastes of the area inhabitants for over fifty years. Whether you are Bucks County born-and-bred or just stopping by to enjoy the crisp river air and delightful scenery, you will be pleasantly surprised to find the largest and most diverse collection of books-in-print in Bucks County. Farley’s may have competition, but it has few peers. We encourage you to browse our website, but please remember that getting acquainted with our online persona is no substitute for exploring the narrow passageways and teeming shelves of our storefront and discovering that perfect book nestled amongst so many others.

New Hope for American Art

                                               New Hope for American Art is the most comprehensive book ever published on artists from, and surrounding, the New Hope Art Colony (also known as the Pennsylvania Impressionists). This book, with its 612 pages and over 1,000 color plates of artwork include biographies of 165 individual Pennsylvania Impressionists and New Hope Modernists as well as artists from the Philadelphia Ten, a pioneering group of women all educated at Philadelphia art schools. 

In this book, you'll find biographies and artwork from such artists as:

 • Daniel Garber
 • Edward Redfield
 • George Sotter
 • Arthur Meltzer
 • Robert Spencer
 • William Langson Lathrop
 • Kenneth Nunamaker
 • John Folinsbee
 • Henry Snell
 • William F. Taylor
 • Fern Coppedge
 • M. Elizabeth Price
 • Clarence Johnson
 • S. George Phillips
 • Rae Sloan Bredin
 • Walter Baum
 • Walter Schofield
 • Morgan Colt
 • Charles Rosen
 • Joseph Meierhans
 • Charles F. Ramsey
 • Louis Stone
 • Charles Evans
 • Josef Zenk

New Hope for American Art was authored, designed and published by James M. Alterman, an expert in the field of Pennsylvania Impressionist and Modernist painting. A longtime collector and owner of two fine art galleries, Alterman wanted to create a user-friendly book intended not only to educate collectors and enthusiasts about this art but to help train one's eye. The book offers valuable tips on how to avoid common mistakes often experienced by new collectors drawn from the author's personal experiences as a collector and fine art dealer.